ofirme 1

ico4

FINANČNÍ
SITUACE

Stabilní finanční situace MPV vyplývá ze skutečnosti, že provoz firmy je ze 100% financovaný jejími podílníky, a nikoliv věřiteli. MPV nemá žádné bankovní úvěry ani otevřené úvěrové linie u žádných finančních institucí. NAŠE ČINNOST SE ZAKLÁDÁ NA OBCHODOVÁNÍ S HLINÍKOVÝM ŠROTEM.

ico5

ÚČETNICTVÍ / PRÁVNÍ OBSLUHA
DAŇOVÝ PORADCE & AUDIT

BDO Czech Republic s.r.o.
Nádražní 344/23
150 00 Praha 5
Česká republika

Eversheds Sutherland advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Česká republika

BDO Tax S.r.l. Stp
Itálie

AUDITOR Controlling s.r.o
Haštalská 6
110 00 Praha 1
Česká republika

ico6

SPOLUPRÁCE S FINANČNÍMI
INSTITUCEMI

Abychom mohli průběžně reagovat na měnící se prostředí, v němž podnik působí, MPV spolupracuje s lídry na trhu pojištění pohledávek – s firmami Coface a Euler Hermes.