Nejpoužívanější systém klasifikace šrotu zpracovaný
Americkým ústavem utilizace šrotu (ISRI)

DÁLE OBCHODUJEME S: