about1

NAŠE MISE A VIZE

Misí METAL PRIME VENTURES je dostát nejvyšším standardům výkonnosti v obchodování s kovovým šrotem prostřednictvím transferu zboží z firem zabývajících se demontáží a odvozem odpadů do utilizačních podniků a sléváren v celé Evropě.

METAL PRIME VENTURES hodlá zůstat na pozici světového lídra v oboru obchodování s kovovým šrotem a zajistit si neslábnoucí důvěru svých zákazníků/dodavatelů.

about2

SYSTÉM HODNOT

Přístup zaměřený na investora: maximalizace návratnosti investice prostřednictvím předvídání trendů a tržních potřeb.

Profesionalismus: náš tým tvoří zkušení odborníci mající potřebné znalosti a úspěchy, což jim umožňuje provádět transakce a poskytovat našim zákazníkům a dodavatelům služby na nejvyšší úrovni v oboru.

Etika: veškerá naše činnost se řídí úctou k našim partnerům. Naším cílem je navazování a udržování dlouhodobých vztahů.

about_3

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Rozvážné finanční plánování, realistické prognózy prodeje, přísné finanční kontroly, absence dluhu, nízké fixní a provozní náklady, vhodně volená realizace strategie firmy.

ico4

FINANČNÍ
SITUACE

Stabilní finanční situace MPV vyplývá ze skutečnosti, že provoz firmy je ze 100% financovaný jejími podílníky, a nikoliv věřiteli. MPV nemá žádné bankovní úvěry ani otevřené úvěrové linie u žádných finančních institucí. NAŠE ČINNOST SE ZAKLÁDÁ NA OBCHODOVÁNÍ S HLINÍKOVÝM ŠROTEM.

ico5

ÚČETNICTVÍ / PRÁVNÍ OBSLUHA
DAŇOVÝ PORADCE & AUDIT

BDO Czech Republic s.r.o.
Nádražní 344/23
150 00 Praha 5
Česká republika

Eversheds Sutherland advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Česká republika

BDO Tax S.r.l. Stp
Itálie

AUDITOR Controlling s.r.o
Haštalská 6
110 00 Praha 1
Česká republika

ico6

SPOLUPRÁCE S FINANČNÍMI
INSTITUCEMI

Abychom mohli průběžně reagovat na měnící se prostředí, v němž podnik působí, MPV spolupracuje s lídry na trhu pojištění pohledávek – s firmami Coface a Euler Hermes.